ΟΡΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ

Γενικοί Όροι Ενοικίασης Αυτοκινήτου

Απαραίτητα έγγραφα – Προϋποθέσεις

Ο οδηγός πρέπει να έχει ελάχιστο όριο ηλικίας τα 23 έτη. Επιπλέον κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου θα πρέπει να έχει μαζί του την ισχύουσα νόμιμη άδεια οδήγησης, η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα χρόνο πριν. Σε περίπτωση που η άδεια οδήγησης έχει εκδοθεί σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να προσκομιστεί και διεθνές δίπλωμα μαζί με το δίπλωμα οδήγησης της χώρας του οδηγού.

Παραλαβή οχημάτων

Τα αυτοκίνητα μας παραδίδονται σε άριστη κατάσταση καθώς υποβάλλονται σε συνεχείς ελέγχους από εξουσιοδοτημένα συνεργεία. Παρόλα αυτά είναι σημαντικό ο ενοικιαστής να ελέγξει και αυτός το όχημα κατά την παραλαβή, και να αναφέρει τυχόν ζημιές που μπορεί να προϋπάρχουν οι οποίες θα καταγραφούν και δεν θα επιβαρύνουν τον ενοικιαστή. Κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου θα δίνεται στον ενοικιαστή μισθωτήριο συμβόλαιο όπου θα παρουσιάζει όλες τις υπηρεσίες / ασφάλειες που παρέχονται καθώς και όποιες από τις επιπρόσθετες υπηρεσίες / ασφάλειες θελήσει ο ενοικιαστής, με τις αντίστοιχες χρεώσεις και  το οποίο θα πρέπει να ελέγξει και να υπογράψει, καθώς και τα συνοδευτικά έντυπα  του αυτοκινήτου. Η παραλαβή των οχημάτων γίνεται στο γραφείο μας. Για την παραλαβή του αυτοκινήτου εκτός του γραφείου, θα πρέπει να υπάρχει συνεννόηση και επιβεβαίωση από το γραφείο μας.

Αλλαγή Κράτησης

Για τυχόν αλλαγή στην κράτηση σας θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας. Η αλλαγή σε κράτηση σημαίνει εκ νέου υπολογισμός της τιμής σύμφωνα με τα διαθέσιμα αυτοκίνητα και τις τιμές που ισχύουν την στιγμή της αλλαγής.

Παράδοση

Ο ενοικιαστής οφείλει να επιστρέψει το όχημα, τα έντυπα καθώς και όποια εξαρτήματα σε άριστη κατάσταση όπως και τα παρέλαβε. Η παράδοση πρέπει να πραγματοποιείται την προκαθορισμένη ώρα και τόπο που αναγράφεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο και έχει συμφωνηθεί κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση που ο μισθωτής θελήσει να αλλάξει τον τόπο ή την ώρα παράδοσης του αυτοκινήτου θα πρέπει πριν την λήξη του μισθωτηρίου να ζητήσει έγκριση από το γραφείο μας και να ενημερωθεί για τυχόν έξτρα χρεώσεις που μπορεί να υπάρχουν. Σε αντίθετη περίπτωση ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλλει στο γραφείο πέραν της κανονικής χρέωσης, αποζημίωση.
Το γραφείο μας διατηρεί το δικαίωμα να επανακτήσει την κατοχή και χρήση του αυτοκινήτου, οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς καμία προειδοποίηση, με έξοδα και δαπάνες του μισθωτή, εφ’ όσον το αυτοκίνητο χρησιμοποιήθηκε ή χρησιμοποιείται κατά παράβαση των όρων του παρόντος συμφωνητικού ή των σχετικών διατάξεων του Νόμου και γενικά σε κάθε περίπτωση που η χρήση του αυτοκινήτου από τον μισθωτή είναι αντίθετη στα χρηστά συναλλακτικά ήθη που επικρατούν.
Όλες οι κρατήσεις γίνονται με κατηγορία και όχι συγκεκριμένο μοντέλο. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας επιβεβαιωμένης κράτησης το γραφείο μας διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει στο πελάτη αυτοκίνητο μεγαλύτερης κατηγορίας χωρίς επιβάρυνση του. Ο μισθωτής υποχρεούται να κάνει σωστή χρήση του αυτοκινήτου, να ελέγχει τη μηχανική κατάσταση (ενδεικτικά τη στάθμη του λαδιού κ του νερού, τα ελαστικά κλπ.) οποιαδήποτε επισκευή του αυτοκινήτου από τον ίδιο ή από τρίτο απαγορεύεται ρητώς χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια από το γραφείο μας.

Παράταση Μίσθωσης

Σε περίπτωση που ο μισθωτής επιθυμεί  να κρατήσει το ενοικιαζόμενο όχημα περισσότερο από την περίοδο που ήδη έχει συμφωνήσει, θα πρέπει να επικοινωνήσει πριν την λήξη του μισθωτηρίου συμβολαίου ώστε να λάβει έγγραφη έγκριση και να σημειωθεί η παράταση της ενοικίασης στο μισθωτήριο συμβόλαιο.

Ατύχημα

Σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου περιστατικού (κλοπής, πυρκαγιάς) όπου εμπλέκεται το όχημα, ο ενοικιαστής είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει αμέσως την Αστυνομία καθώς και το γραφείο μας. Θα πρέπει επίσης να σημειώσει ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις των μαρτύρων και οποιαδήποτε σχετική πληροφορία από οποιονδήποτε τρίτο. Επιπλέον, θα πρέπει να συμπληρώσει και να υπογράψει τη δήλωση ατυχήματος μέσα σε ένα 24ωρο από την ώρα του ατυχήματος και να μας παραδώσει το δελτίο καταγραφής της αστυνομίας και άλλα έγγραφα ή τις πληροφορίες σχετικά με το συμβάν. Σε περίπτωση ατυχήματος υπαιτιότητας του πελάτη, επιβαρύνεται με τα έξοδα διαχείρισης του φακέλου ατυχήματος.

Μεταφορά με πλοίο

Η μεταφορά των οχημάτων του γραφείου μας με πλοίο γίνεται μόνο με την συγκατάθεση μας. Εάν θέλετε να μεταφέρετε το όχημα επικοινωνήστε με το γραφείο μας.

Εκμίσθωση εκτός συνόρων

Η μεταφορά του αυτοκινήτου εκτός των Ελληνικών συνόρων δεν επιτρέπεται εφόσον ο ενοικιαστής δεν έχει έγγραφη έγκριση από το γραφείο μας. Αν θέλετε να μετακινηθείτε εκτός συνόρων θα πρέπει να ενημερώσετε το γραφείο μας ώστε να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες και να σας παραχωρήσει την πράσινη κάρτα αν χρειαστεί.

Καύσιμα

Ο μισθωτής οφείλει να επιστρέψει το αυτοκίνητο με την ίδια ποσότητα καυσίμου που το παρέλαβε. Σε περίπτωση παράδοσης του αυτοκινήτου με λιγότερο καύσιμο εκκίνησης ο πελάτης επιβαρύνεται με την αξία του καυσίμου που καταναλώθηκε καθώς και τα έξοδα ανεφοδιασμού. Καμία επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται σε περίπτωση που το όχημα επιστραφεί με περισσότερα καύσιμα απ’ ότι παρελήφθη.

Ασφάλεια Κλοπής

Η ασφάλεια κλοπής συμπεριλαμβάνεται στις τιμές.
Ο ενοικιαστής απαλλάσσεται από κάθε οικονομική επιβάρυνση από την απώλεια του οχήματος. Η ασφάλεια κλοπής δεν καλύπτει την κλοπή ολική ή μερική που προκλήθηκε από υπαιτιότητα αμέλεια του ενοικιαστή (π.χ άφησε το όχημα ξεκλείδωτο ή άφησε το κλειδί στην μίζα του οχήματος) & κλοπές προσωπικών αντικειμένων μέσα από το αυτοκίνητο.
Για ζημιές ή κλοπή που έχουν προκληθεί με υπαιτιότητα/αμέλεια του ενοικιαστή,ο ενοικιαστής ευθύνεται μέχρι και την συνολική εμπορική αξία του οχήματος κατά τον χρόνο του ατυχήματος ή της κλοπής.

Οι ασφαλιστικές καλύψεις δεν ισχύουν για ζημιές:
Που έχουν προκληθεί από κακή χρήση του οχήματος παραβάσεις του ΚΟΚ, καθώς και ζημιές που έχουν προκληθεί στα ελαστικά, στους καθρέπτες, στο κάτω μέρος του αμαξώματος καθώς και στο εσωτερικό του. Που έχουν προκληθεί από οδήγηση σε μη ασφαλτωμένους δρόμους και σε διαδρομές εκτός οδικού δικτύου. Που προκλήθηκαν γιατί ο οδηγός ήταν υπό την επιρροή οινοπνεύματος, ναρκωτικών ουσιών, φαρμάκων ή από οτιδήποτε μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα οδήγησης. Που προκλήθηκαν από άτομα που δεν αναγράφονται στο μισθωτήριο συμβόλαιο. Εκούσιες και μηχανικές βλάβες στο όχημα που προέρχονται από αμέλεια του ενοικιαστή. Που προκλήθηκαν από συμμετοχή σε αγώνες ταχύτητας και δοκιμή του οχήματος. Που προκλήθηκαν από ζώα σε λάστιχα, ζάντες, αναρτήσεις, στους καθρέπτες, στην μπαταρία, στο ραδιο/cd και σε εξαρτήματα και μέρη του οχήματος που απωλέσθησαν, καταστράφηκαν από αμέλεια ή προκλήθηκαν ζημιές από κλοπή. Που προκλήθηκαν από οδήγηση σε μέρη εκτός οδικού δικτύου όπου δεν επιτρέπεται η οδήγηση όπως μονοπάτια, σιδηροδρομικές γραμμές, ποτάμια, ρυάκια, παραλίες και γενικά σε μέρη όπου η οδήγηση είναι ακατάλληλη. Που προκλήθηκαν από άμμο, στάχτη, πέτρες ή άλλα υλικά που εισχώρησαν η αφέθηκαν στο όχημα. Τρύπες, καψίματα, σκισίματα, καταστροφές και βλάβες στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.

Μικτή ασφάλεια – μερική απαλλαγή ευθύνης ζημιών

Η μικτή ασφάλεια δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές.
Ο ενοικιαστής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του για την νόμιμη συμμετοχή του σε κάθε ζημιά του οχήματος. Το γραφείο μας παρέχει μικτή ασφάλεια κατόπιν συμφωνίας με τον ενοικιαστή. Το ποσό χρέωσης καθώς και το ποσό απαλλαγής εξαρτάται από την κατηγορία του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση που συμβεί ζημιά στο ενοικιαζόμενο όχημα, ο ενοικιαστής είναι καλυμμένος για το κόστος επισκευής. Παρόλα αυτά θα πρέπει να πληρώσει το ποσό ευθύνης για τη ζημιά, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του. Το ποσό ευθύνης περιλαμβάνει έξοδα επισκευής, αποθήκευσης και απώλεια εσόδων χρήσης του αυτοκινήτου. Όταν και εφόσον το γραφείο μας αποζημιωθεί για τη ζημιά, τότε θα επιστρέψει το αντίστοιχο ποσό στον ενοικιαστή.
Δεν καλύπτoνται:
Ζημιές που προκλήθηκαν από πρόθεση ή αμέλεια. Ζημιές που προκλήθηκαν από χρήση λάθος καυσίμου. Ζημιές που προέκυψαν από αθέτηση των όρων της σύμβασης. Ζημιές που προκλήθηκαν στο κάτω μέρος, στην οροφή, στην κεραία, στους καθρέπτες και τα ελαστικά του αυτοκινήτου ή κατά τη διάρκεια που το αυτοκίνητο βρισκόταν σε καράβι. Ζημιές που οφείλονται σε παράβαση του ΚΟΚ (π.χ. παράβαση ερυθρού σηματοδότη ή πινακίδας STOP, παράνομο προσπέρασμα, οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνέυματος, κλπ.).

Ζημιές

Ο μισθωτής οφείλει να επιδιορθώσει άμεσα και να αποκαταστήσει με δικές του δαπάνες όλες τις ζημιές και επιπλέον επιβαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς του αυτοκινήτου στην έδρα της επιχείρησης. Σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς του αυτοκινήτου καθώς και σε περίπτωση σωματικών βλαβών τρίτων προσώπων, συμπεριλαμβανόμενων και των συνεπιβατών, ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει όλο το ποσό της αποζημίωσης καθώς και κάθε έξοδο ή άλλη δαπάνη που ενδεχόμενα θα υποχρεωθεί να καταβάλει το γραφείο εάν αυτός (ο μισθωτής) ή ο εξουσιοδοτημένος οδηγός παραβίασε τους όρους του παρόντος συμφωνητικού, θεωρούμενους όλους ως ουσιώδεις, καθώς και διατάξεις του Νόμου ή ασφαλιστικούς κανονισμούς, είτε εκ προθέσεως είτε εξ αμελείας.
Πρόσθετα, στην περίπτωση αυτή, το γραφείο μας θα δικαιούται να απαιτήσει από τον μισθωτή, πέραν του οφειλομένου μισθώματος και των ανωτέρω ποσών, μετά των λοιπών επιβαρύνσεων για κάθε μέρα που το βλαβέν αυτοκίνητο ή αυτό που θα δοθεί ως αντικατάστασή του, παραδοθεί σ’ αυτήν.
Ο μισθωτής δεν ευθύνεται για ζημιά του αυτοκινήτου, ή οποία έχει προέλθει από σύγκρουση, εάν έχει τηρήσει όλους τους όρους του παρόντος συμφωνητικού και δεχθεί την κάλυψη μικτής ασφάλειας χωρίς συμμέτοχη κατά την έναρξη της μισθώσεως, θέτων την υπογραφή του στο τετράγωνο με την ένδειξη «αποδέχομαι», στην εμπρόσθια σελίδα του συμφωνητικού. Εάν ο μισθωτής δεν αποδεχθεί την μικτή ασφάλιση χωρίς συμμέτοχη, η αστική και ενδεχόμενα ποινική του ευθύνη, παραμένει στο ακέραιο. Ζημιές ή κλοπές προσωπικών αντικειμένων του μισθωτή ή των συνεπιβατών δεν καλύπτονται από την ασφάλεια σε καμιά δε περίπτωση δεν ευθύνεται γι’ αυτές η επιχείρηση μας. Ζημιές στα ελαστικά, παρμπρίζ ή στο κάτω μέρος  του αυτοκινήτου (κάρτερ, κιβώτιο ταχυτήτων, διαφορικό, κλπ.) προερχόμενα από αμελή ή κακή οδήγηση δεν καλύπτονται από την ασφάλεια.

Το όχημα είναι ασφαλισμένο έναντι τρίτων για υλικές ζημιές τρίτων, εξαιρουμένων α) του οδηγού και επιβατών αυτών β) του ενοικιαζόμενου οχήματος.
Δεν καλύπτει την ολική ή μερική κλοπή του αυτοκινήτου, την κλοπή προσωπικών αντικειμένων που βρίσκονται επάνω ή εντός του αυτοκινήτου και ζημιές στο αυτοκίνητο.
Το κόστος αυτής της ασφάλισης συμπεριλαμβάνεται στις τιμές.

Το αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται:
Για να μεταφέρει πρόσωπα ή εμπορεύματα με κόμιστρο (π.χ πειρατεία, μεταφορά αλλοδαπών, λαθρομεταναστών κτλ.).
Για μεταφορά λαθραίων αντικειμένων και εμπορευμάτων, ναρκωτικών ουσιών κτλ.
Για να ρυμουλκεί ή να σύρει αυτοκίνητο ή άλλα αντικείμενα.
Για την συμμετοχή του σε αγώνες ταχύτητες.
Για μερική ή ολική υπομίσθωση σε τρίτους όπως επίσης και για παραχώρηση της χρήσης σε τρίτα πρόσωπα ακόμα και χωρίς αντάλλαγμα.
Εάν ο μισθωτής ή ο εξουσιοδοτημένος οδηγός βρίσκονται υπό την επήρεια οινοπνεύματος, παραισθησιογόνων, ναρκωτικών, βαρβιτουρικών, ή άλλη ουσία που επηρεάζει την ικανότητα οδηγήσεως και τις αισθήσεις του οδηγού.
Κατά παράβαση οποιονδήποτε τελωνειακών, διοικητικών, αστυνομικών ή άλλων διατάξεων.
Από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο μη εγκεκριμένο από το γραφείο μας.
Εκτός Ελλάδος, χωρίς την έγγραφη έγκριση από το γραφείο μας.
Τροχαίες Παραβάσεις.

Σύμφωνα με τον Νόμο 3534 που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 40 Α’ / 23-02-2007, τα πρόστιμα και οι διοικητικές κυρώσεις που συνάπτονται κατά τη διάρκεια της ενοικίασης βαρύνουν τον ενοικιαστή. Εάν δεν τακτοποιηθούν μέχρι την λήξη της περιόδου ενοικίασης, οι αρμόδιες αρχές θα ζητήσουν τα στοιχεία του ενοικιαστή και το πρόστιμο θα σταλεί μέσω ταχυδρομείου.
Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν από τον ενοικιαστή και χρειαστεί μεσολάβηση του γραφείου μας για την πληρωμή τους, θα υπάρξει, πέραν του κόστους της παράβασης, επιβάρυνση για τα έξοδα διαχειρίσεως της παράβασης

Χρεώσεις

Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή γίνεται κατά την ενοικίαση του αυτοκινήτου με μετρητά, κατάθεση σε τράπεζα ή  με πιστωτική κάρτα (Visa, MasterCard). Σε περίπτωση κράτησης τηλεφωνικά ή μέσω της ιστοσελίδας μας υποχρεούται ο ενοικιαστής να καταβάλει μία προκαταβολή ώστε να καταχωρηθεί  και να επιβεβαιωθεί η κράτηση.

Εσωτερικό Αυτοκινήτου

Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο επιστραφεί με λεκέδες που απαιτούν ειδικό καθαρισμό, (π.χ τρίχωμα, άμμος κ.α στα καθίσματα ή στο πάτωμα, στο πορτ-μπαγκαζ, κτλ), ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με το κόστος για τον καθαρισμό τους.

Χρέωση Χιλιομέτρων

Το όριο χιλιομέτρων είναι στα 200 χιλιόμετρα για κάθε μέρα ενοικίασης. Στις ενοικιάσεις διαρκείας ενός μήνα το όριο των χιλιομέτρων είναι στα 3.000 χιλιόμετρα.
Για περισσότερα χιλιόμετρα ο μισθωτής χρεώνεται κάθε επιπλέον χιλιόμετρο. Η χρέωση χιλιομέτρων γίνετε αναλόγως με την κατηγορία του αυτοκινήτου και θα αναφέρεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο.
Αν σχεδιάζετε διαδρομή για περισσότερα από τα ημερήσια χιλιόμετρα, ενημερώστε το γραφείο μας ώστε να μπορέσουμε μαζί να τιμολογήσουμε μια συμφέρουσα τιμή για σας.

Απώλεια ή καταστροφή κλειδιού

Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του κλειδιού κατά την διάρκεια της ενοικίασης, τότε ο ενοικιαστής θα πρέπει να καταβάλλει το ποσό για την αντικατάστασή του, το κόστος του οποίου θα ορίσει η επίσημη αντιπροσωπία του εκάστοτε αυτοκινήτου.

Ακύρωση Κράτησης

Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής αποφασίσει να ακυρώσει την κράτηση που έχει προπληρώσει, θα πρέπει να ενημερώσει έγκαιρα το γραφείο μας. Δεν θα υπάρξει χρέωση αν η ακύρωση γίνει μέχρι και 48 ώρες πριν την έναρξη της ενοικίασης. Σε αντίθετη περίπτωση το γραφείο μας δικαιούται να ζητήσει ή να παρακρατήσει από τυχόν πληρωμή. Σε περίπτωση που η κράτηση πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών από την έναρξη της ενοικίασης, και στην συνέχεια ακυρωθεί, τότε δικαιούται να ζητήσει ή να παρακρατήσει από τυχόν πληρωμή.
Σε κρατήσεις όπου η πληρωμή γίνεται με την παραλαβή του αυτοκινήτου, η ακύρωση είναι επιτρεπτή μέχρι την έναρξη της ενοικίασης χωρίς καμία χρέωση. Σε περίπτωση μη εμφάνισης κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου η χρέωση ανέρχεται στα 30€ συν φπα.

Πρόωρη επιστροφή

Σε περίπτωση επιστροφής οχήματος νωρίτερα από την ημερομηνία που έχει προγραμματιστεί και αναγράφεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο δεν θα υπάρξει επιστροφή χρημάτων.

Καθυστέρηση παραλαβής

Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής δεν παραλάβει το αυτοκίνητο τη συμφωνηθείσα ημέρα και ώρα χωρίς προηγούμενη έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίηση, το γραφείο μας θα ακυρώσει την κράτηση μετά την πάροδο 3 ωρών. Το γραφείο μας έχει δικαίωμα να χρεώσει τον ενοικιαστή με μία ημέρα ενοικίασης του αυτοκινήτου που είχε γίνει η κράτηση.

Δικαιοδοσία

Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς η οποία μπορεί να προκύψει σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος συμφωνητικού ορίζονται από τώρα τα Δικαστήρια του Νομού Πιερίας.

 

Για οποιοδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τους όρους ενοικίασης, μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνo 23510-34250 ή να μας στείλετε μήνυμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας.